Menu
Obec Oskava
ObecOskava

O naší obci Oskava

Obec Oskava se nazývá podle říčky Oskavy, její jméno je často spojováno se starogermánským označením jasanového lesa (jesenice=Askaha). Oskava vznikala postupně, takže nelze přesně určit datum založení. První písemná zmínka o obci byla zaznamenána v r. 1344. Výzkum v nedávné době prokázal, že se zde zřejmě již ve 13. století, snad i mnohem dříve v době keltské a velkomoravské, rýžovalo zlato a rozvíjelo železářství.

Oskava

Krizové řízení, povodňový plán

Oblast krizového řízení je upravena zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s

 • přípravou na krizové situace a jejich řešením,
 • ochranou kritické infrastruktury.

Krizovou situací rozumíme mimořádnou událost (podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu („krizové stavy“).

Orgány krizového řízení jsou vyjmenovány v krizovém zákoně a jsou předurčeny k přípravě na mimořádné události, krizové stavy a na jejich řešení.

Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje

 • hejtman
 • krajský úřad
 • hasičský záchranný sbor kraje
 • Policie České republiky

Orgány obce s rozšířenou působností (ORP)

 • starosta obce s rozšířenou působností
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností

Orgány obcí

 • starosta obce
 • obecní úřad

Mimo výše uvedené orgány krizového řízení se na zajištění připravenosti a na řešení mimořádné události a krizového stavu dále podílejí:

Krizové štáby

 • krizový štáb kraje
 • krizový štáb obce s rozšířenou působností
 • krizový štáb obce (není povinnost zřizovat na úrovni obce)

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

 • zřizuje starosta ORP jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací
 • předsedou krizového štábu ORP je starosta ORP, který jmenuje členy krizového štábu
 • je složen z členů bezpečnostní rady a členů stálé pracovní skupiny krizového štábu.
 • projednává možnost řešení mimořádné události, krizové situace a navrhuje opatření starostovi ORP

Krizový štáb ORP je pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro řešení krizových situací a mimořádných událostí. Předsedou krizového štábu ORP je starosta ORP, který jmenuje členy krizového štábu ORP.

Přehled základní legislativy upravující oblast krizového řízení:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR;
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky;
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
 • Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva;
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.;
 • Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon - hovoří o plánech krizové připravenosti určených škol
 • Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Odkazy týkající se problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení:

-       Záchranný kruh - https://www.zachranny-kruh.cz/

 

Povodňový plán obce Oskava – odkaz zde: https://olomoucky.dppcr.cz/web_540544/

Kalendář svozu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 • 316

  metrů nadmořské
  výšky

 • 1344

  První písemná
  zmínka

 • 1277

  Počet obyvatel
  k roku 2021

 • 5948

  rozloha obce
  v hektarech