Usnesení ZO č.1(2.11.2006)

Zveřejněno: 3. 11. 2006

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 2.11.2006 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle zákona o obcích
 3. Postup jednání v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Komisi mandátovou ve složení:               předseda: Ing. Miroslav Bartoň

                                                                        člen: p. Pavel Gajdoš

                                                                        člen: p. Jan Taláček

 

 1. Komisi návrhovou a volební ve složení:  předseda:  Mgr. Dana Martinková

                                                                        člen: p. František Pluskal

                                                                        člen: p. Lubomír Duda

 

 1. Zprávu mandátové komise o ověření osvědčení platnosti mandátu všech členů zastupitelstva obce

 

 1. Volbu starosty obce:                                 zvolen: p. Radomil Brada

                                                                                           r. nar. 1958, Oskava-Mostkov 80

 

 1. Volbu místostarosty obce:                         zvolen: p. Tomáš Matoušek

                                                                                      r. nar. 1972, Oskava-Třemešek 9

                                                                                     

 1. Volbu dalších členů rady obce:                 člen: Mgr. Dana Martinková

                                                                                  r. nar. 1952, Oskava 57

                                                                         člen: Ing. Miroslav Bartoň

                                                                                  r. nar. 1960, Oskava-Mostkov 72

                                                                         člen: Jaroslav Minařík

                                                                                  r. nar. 1957, Oskava-Mostkov 63

 

 1. Volbu kontrolního výboru ve složení:       předseda: Jan Taláček

                                                                         člen: Lubomír Duda

                                                                         člen: Pavel Gajdoš

                                                                         člen: Jiří Valouch

                                                                         člen:Bronislav Chovaneček

 

 1. Volbu finančního výboru ve složení:        předseda: Mgr. Stanislav Lysák

                                                                         člen: Ing. Milan Zezula

                                                                         člen: Jiří Zatloukal

                                                                         člen: Bohumír Šalamoun

                                                                         člen: František Pluskal

 

 1. Dohodu o úhradě dluhu a prominutí části dluhu mezi Obcí Oskava a společností  IV NOVA a.s. Praha 1, Nové Město, Vodičkova 1277/19

 

 1. Smlouvu o prodeji plynovodu mezi Obcí Oskava a firmou RWE-SMP Ostrava a.s. za cenu 6 mil. Kč

 

 1. Odměny členům zastupitelstva od 2.11.2006 následovně:

místostarosta            8.000,-- Kč

člen zastupitelstva       310,-- Kč

člen rady                   1.010,-- Kč

předseda výboru       1.010,-- Kč

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Pana Gajdoše k jednání se zástupci LČR ve věci odstranění nebezpečných stromů na místním hřbitově Bedřichov

2.      p. Cackovou - zjistit jmenovitě nájemce ohrožených pomníků na hřbitově, písemně je informovat o záměru kácení a pozvat na sjednanou schůzku na místě

 

 

 

Zdeňka Cacková                  Jiří Valouch               Lubomír Duda              Radomil Brada

   zapisovatelka                     ověřovatel                    ověřovatel                    starosta obce

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.1(2.11.2006)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)