Usnesení rady č.6 (31.5.2007)

Zveřejněno: 3. 9. 2007

 

Usnesení z 6. schůze rady obce konané dne 31.5.2007 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 3. rady:

Ø      zjištění podkladů za pohledávkou Ing. Války – předat právnímu zástupci Mgr. Byzovové - trvá

 1. Žádost č.j. 376/07 p. Paciorka ze dne 17.5.2007  o obnovení původní cesty na Triangl p.č. 775/2 v k.ú. Mostkov
 2. Dopis KÚOK, odbor dopravy o přípravě jízdních řádů drážní osobní na období 2007/2008  – návrh na úpravu autobusové linky Třemešek-Šumperk (zastávka Rabštýn -  současný odjezd ve 14,17 hodin, požadovaný čas odjezdu 14,27 hodin)
 3. Nabídku na kulturní vystoupení pro Obec Oskava
 4. Soudní konání  ve věci zaplacení 5.153.751,-- Kč s příslušenstvím, žádost  o projednání návrhu na uzavření dohody o narovnání s firmou PVL Partner s.r.o (místo INGSTAV  Ostrava a.s)
 5. Celkem 4 cenové nabídky na zhotovení urnových základů pro pomníčky na hřbitově v k.ú. Mostkov – Radek Přibyl, Karel Čapka, Petr Novotný, firma Zednické práce Zdenek Kudela
 6. Žádost č.j. 331/07 p. Davida Wezdenka o odprodej nemovitostí z majetku obce v k.ú. Nemrlov, Václavov, Bedřichov a Třemešek dle přílohy, vyzvat k předložení cenové nabídky
 7. Stížnost č.j. 381/07 p. Jaroslava Kryla ve věci nesouhlasu s paušální platbou za odvod odpadních vod, bude postoupeno k vyjádření  ŠPVS
 8. Informaci ředitele CNM textil o uzavření smlouvy na odpadní vody se smluvním partnerem ŠPVS Šumperk a návrh ceny 8,60 + 1,05 tj. 9,65 Kč/m3 do konce roku

 

Rada schvaluje:

 1. Záměr prodeje pozemku p.č 875  v k.ú. Oskava, ZE o výměře 129 m2  za účelem umožnění vjezdu k domu, žadatelé Kryl Jaroslav, Bartošík Marek, Sívek František
 2. Záměr prodeje pozemku p.č. 34/102 v k.ú. Václavov, ZE o výměře 2118 m2 za účelem výstavby RD, žadatel p. Hýbner Stanislav
 3. Záměr prodeje pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Oskava dle GP, žádost č.j. 420/07 ze dne 23.5.2007 p. Kociánové a spol
 4. Termín zasedání zastupitelstva obce na 21.6.2007 - 15,00 hodin pracovní, 17,00 hodin veřejné. Na jednání budou  přizváni Mgr. Nedoma a ředitel CNM textil
 5. Postup při zpracování kupních smluv na základě žádostí. Stanovené ceny nemovitostí určených k prodeji budou uhrazeny před schválením konkrétních kupních smluv v ZO

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost č.j. 245/07 SDH Břevenec o sponzorský dar na podporu závodu

 

Rada obce nedoporučuje ZO schválit:

 1. Žádost o odprodej domu č.p. 32 v k.ú. Oskava včetně zahrady , žadatelka p. Nosková

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Žádost č.j. 375/07 p. Mgr. Bodnárika o odprodej domu č.p. 32 včetně zahrady v k.ú. Oskava za cenu 400 tisíc Kč
 2. Text dohody o narovnání mezi Obcí Oskava a firmou PVL PARTNER s.r.o.
 3. Cenu 12,-- Kč/m2  za odkoupení pozemku pod vodojemem o výměře 2.460 m2 (vlastník navrhuje 20,--Kč/m2)
 4. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/4, ostatní plocha o výměře 27 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Škůrkovi
 5. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/5, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Vlčkovi
 6. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/6, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Škůrkovi
 7. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/7, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Crhonkovi
 8. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/8, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatel František Pluskal
 9. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/9, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatel Marek Pluskal    
 10. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/10 ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Plánkovi
 11. Prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/11,  ostatní plocha o výměře 27 m2 za účelem výstavby garáže, doporučuje cenu 50,-- Kč/m2,  žadatelé manželé Kováčovi
 12. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení urnových základů na hřbitově v k.ú. Mostkov

 

Rada obce pověřuje:

 1. p. místostarostu k provedení místního šetření ve věci prodeje části pozemku p.č. 1395 a 67 v k.ú. Třemešek, žadatelé manželé Kubešovi
 2. p. Cackovou na základě cenové nabídky vyzvat firmu Zednické práce Zdeněk Kudela k zaslání návrhu smlouvy o dílo
 3. p. starostu k zaslání upozornění p. Valentové, že v době rekonstrukce ŠJ bude z technických důvodů znemožněn přístup na WC v bývalém kině. Po dokončení rekonstrukce již nebude přístup umožněn
 4. p. tajemníka Lysáka předložit nabídku na opravu mostu – Horní žleb, příjezdová komunikace ke stavebním parcelám v Mostkově
 5. sl. Žampachovou  vyzvat p. Davida Wezdenka k předložení cenové nabídky na pozemky

 

 

 

 

 

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek          ………………………

 

 

Schválil:     Radomil B r a d a         ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.6 (31.5.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)