Usnesení ZO č. 7 (21.7.2011)

Zveřejněno: 27. 7. 2011

 

Usnesení z 7. zastupitelstva obce konaného dne 21.7.2011                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

 

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva,schváleno: 10 hlasy

2.      Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, Ing. Anna Beránková, schváleno: 10 hlasy

3.      Způsob hlasování: veřejné, o všech bodech najednou, schváleno: 9 pro, 1 proti

4.      Podmínky pro zpracování  smlouvy o smlouvě budoucí k převodu nemovitosti občanské vybavenosti č.p. 167 v Oskavě:

-         účastníci smlouvy: obec Oskava jako budoucí převodce, UHC Money s.r.o jako

      zprostředkovatel, Jan Pospíšil jako budoucí nabyvatel

-         předmět smlouvy – budova občanské vybavenosti č.p. 167 Oskava stojící na

      pozemku p.č. st. 234 a pozemek p.č. st. 234 o výměře 231 m2

-         cena:  4 miliony Kč při podpisu smlouvy

-         sankční poplatky: v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran, nebudou požadované sankce

-         termín: účastníci této smlouvy se dohodli, že uzavřou smlouvu o převodu nemovitosti nejpozději do 30.6.2012

-         poplatek obce Oskava pro UHC Money s.r.o za zpracování podkladů je 20tisíc Kč

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      starostu p. Bradu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti občanské vybavenosti č.p. 167 v Oskavě

2.      starostu p. Bradu k vyřízení reklamace zjištěných nedostatků

-         na obecním rozhlase, zjištěných firmou českých radiokomunikací

-         na místních komunikacích  Václavov, Bedřichov a popř. ostatní realizované společností majitele p. Možíše prostřednictvím právního zástupce

3.      starostu p. Bradu k zajištění opravy silnice č. 370010 v prostoru blízkosti hřiště v k.ú. Nemrlov a mostu u bývalého horního závodu Nobleslen

4.      právního zástupce obce k vymáhání dlužných částek občanů

5.      starostu p. Bradu a Ing. Beránkovou k jednání s firmou CNM o prominutí nájmu (či snížení) za pozemky v okolí budovy mateřské školy

 

Usnesení schváleno: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Dana Martinková                                  …..……...……………………

 

 

 

Ověřovatel:       Ing. Anna Beránková                                     ……………………………….

 

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň, schůze ukončena v 19,15 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 7 (21.7.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)