Usnesení rady č. 13 (4.3.2004)

Zveřejněno: 15. 3. 2004

 

Usnesení z 13.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 4.3.2004

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Dopisy MUDr. Pražáka a předání zastupitelstvu obce k dalšímu rozhodnutí ohledně darování do místní knihovny

2.      Zápis z jednání mezi obcemi Oskava a Libina, ČOV Libina

3.      Hodnocení práce PČR, dotazník ke spolupráci – předáno zastupitelstvu obce

4.      Dopis č.j. 143/04 SMP a.s. – nezájem o odprodej plynárenského zařízení

5.      Poděkování za výměnu bojleru – MUDr. Šotolová

6.      Mapování průmyslových nemovitostí, č.j. 141/04 z 1.3.2004, Olomoucký kraj

7.      Žádost č.j. 140/04 z 1.3.2004 o napojení na kanalizační řád, č.p. 128  Oskava – dle finančních možností obce  

8.      Nabídku a ceník telefonních hovorů firmy OptionOne

9.      Nabídka firmy Bártek - Obecní rozhlas na splátky

 

Rada obce schvaluje:

1.      Kopírování dle schválených podmínek pro MUDr. Pražáka

2.      Instalaci regulace topení v tělocvičně a kulturním domě Oskava

3.      Opravu splachovače na zdravotním středisku dle žádosti č.j. 148/04 MUDr. Musílkové

4.      Darovací smlouvu na účel „Hry bez hranic“ ve výši 2000,- Kč DDM Uničov

5.      Záměr odprodeje lesních pozemků dle přílohy v k.ú. Třemešek

6.      Stanovení termínu konání veřejného zasedání ZO na 23.3.2004

7.      Dle zákona č. 274/2001 Sb. vyzvat majitele nemovitostí, kteří nejsou napojeni na kanalizační řád a je to technicky možné, aby tak učinili nejpozději do 31.12.2004

 

Rada obce neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 147/04 MUDr. Musílkové - malování a opravu nátěrů

2.      Žádost p.Pazdery č.j. 129/04 z 24.2.2004 o zproštění poplatku za komunální odpad

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Paušální poplatek za stočné od 1.4.2004 dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. dle směrných čísel

2.      Žádost p. Valentové č.j. 142/04 ze dne 2.3.2004 o odkoupení obecního bytu za podmínek při prodeji ostatních bytů č.p. 176

3.      Žádost o výjimku z počtu žáků na rok 2004/2005, příspěvková organizace Základní škola Oskava

4.      Prodej  KD Bedřichov a pohledávky za dlužníky (škola Bedřichov), č.j. 139/04 ze dne 1.3.2004 za 700.000,- Kč

5.      Nákup 25 kusů reklamních hodinek za 429,-- Kč/kus od firmy WMC Timepieces

6.      Výrobu slavnostní vlajky a znaku obce u firmy REPRO Uničov

 

Rada ukládá:

1.      Panu Lysákovi - vyzvat k předložení nabídek na prodej zemědělských a lesních pozemků v k.ú. Třemešek – Strapek, LS Třemešek, Úsovsko a.s. Klopina, pan  Doubrava Jan a DOBRO Olomouc

 

Usnesení schváleno jednohlasně

Zapsal:  Petr Lysák – tajemník OÚ                    ........................................................

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                      ........................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 13 (4.3.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)