Usnesení rady č.18(21.8.2008)

Zveřejněno: 29. 8. 2008

 

Usnesení z 18. schůze rady obce konané dne 21.8.2008 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 16. a 17. rady

Ø      všechny úkoly splněny beze zbytku

 1. Informaci útulku pro psy v Šumperku, čipování psů, změna zákona na ochranu zvířat                                                                                  
 2. Odstoupení manž. Reichelových od žádosti o prodej pozemku a požadavek na dlouhodobý pronájem
 3. Návrh na uspořádání oslav u příležitosti výročí založení základní školy
 4. Žádost o odprodej pozemků, žadatel Ing. Wezdenko David, rozhodne ZO
 5. Informaci o materiálu k opravě hřbitova ve Václavově, bude předáno ZO k rozhodnutí

 Rada obce schvaluje:

 1. Navýšení pokladního limitu obce na 500 tisíc Kč
 2. Záměr odkupu pozemků p.č. 352/1 v k.ú. Oskava od Lesů ČR, s.p.
 3. Záměr prodeje pozemku st. p.č. 59/3 v k.ú. Třemešek, místní šetření                      
 4. Záměr prodeje pozemku p.č. 429/3 trvalý travní porost  v k.ú. Václavov, žadatelé p. Kovářík, sl. Svetičová, p. Cekota
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 712/24 a 726, ostatní plocha v k.ú. Mostkov , místní šetření, nutno rozdělení pozemku – žadatelé manž. Strakovi
 6. Záměr dlouhodobého pronájmu p.č. 243/3 v k.ú. Nemrlov, manželé Reichelovi
 7. Nejvýhodnější cenovou nabídku na rekonstrukci místních komunikací firmy KARETA s.r.o. Bruntál z předložených 3 nabídek firem:
  • KARETA s.r.o Bruntál
  • ECOVIA Haná, s.r.o Olomouc-Holice
  • SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk.
 8.  Nejvýhodnější cenovou nabídku dle pověření zastupitelstva obce na prodej pozemků v k.ú. Mostkov a umístění v tomto pořadí:   

                        1.  Valentová H. –  18,-- Kč/m2

2.      Křivánek J. – 16,-- Kč/m2

3.      Wezdenko D. – 5,50 Kč/m2

4.      Mazalová H. – 5,-- Kč/m2

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Oskava a firmou KARETA s.r.o na rekonstrukci autobusových zastávek v obci Oskava, k.ú. Oskava, Třemešek,  předání díla do 30.9.2008
 2. Cenovou nabídku firmy ŠPVS Šumperk na vyřazení tlakových nádob z činnosti  a propojení rozvodů za cenu do 10.450,-- Kč+DPH
 3. Přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 10 tisíc Kč na pořízení a rekonstrukci požární techniky SDHOJ
 4. Rekonstrukci místní komunikace v Mostkově „ke GDF“ za cenu 42.840,-- Kč
 5. Přijetí finančního daru od firmy GDF Mostkov ve výši 42.840,-- Kč
 6. Uvolnění finančních prostředků na konání oslav založení základní školy                              
 7. Prodej pozemků:

Ø      p.č. 871, 869 v k.ú. Oskava dle žádosti č.j. 553/2008 firmy EnRen s.r.o

Ø      p.č. 163/3, louka o výměře 2441 m2 v k.ú. Mostkov za účelem výstavby rodinného domku, cena 35,-- Kč/m2 , dle žádosti č.j. 672/2008 p. Světnické

Ø      p.č. 163/2, trvalý travní porost o výměře 2295 m2 v k.ú. Mostkov za účelem výstavby rodinného domku, cena 35,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Petříkovi

 

      Zapsal:         Tomáš Matoušek                ………………………

 

Schválil:       Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.18(21.8.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)