Usnesení ze ZO č. 25 (12.5.2010)

Zveřejněno: 20. 5. 2010

 

Usnesení z 25. zastupitelstva obce konaného dne 12.05.2010                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. Informaci p. Plesníka ve vztahu k činnosti nově vznikající společnosti s ručením
  2. Informaci o VVN – Krasíkov – Horní Životice          
  3. Připomínky Ing. Beránkové k nově vznikající společnosti s ručením omezeným                   za  účasti obce – budou zapracovány do společenské smlouvy o vzniku společnosti s ručením omezeným /notářský zápis/

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva obce, včetně rozšířených bodů programu

2.      Ověřovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:                                  Mgr.  Stanislav Lysák, p. Jiří Zatloukal              

3.      Uzavření provozu mateřské školy v Oskavě v období letních prázdnin a to:     

      12.7.2010  20.8.2010

4.      Záměr bezúplatného převodu euronástěnek do vlastnictví obce Oskava                                (č.j.: OBOS/287/2010)

5.      Jednatele  společnosti s ručením omezeným za obec Oskava – p. Radomil Brada, starosta                              

6.      O bodech č. 2, č. 5, bude hlasováno samostatně. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno společně.       

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1. Návrh společenské smlouvy (formou notářského zápisu)  o založení  společnosti 

    s ručením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeňkem 

    Plesníkem a p. Jiřím Sirákem  (č.j.: OBOS/223/2010 ze dne 21.4.2010)                                                                                                                                                             

 

Zastupitelstvo ukládá:

      1.  Svolat na den 24.5.2010 zastupitelstvo obce k rozhodnutí o založení společnosti 

           s ručením omezeným –  po doplnění změn v notářském zápisu, který je společenskou 

           smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným – zodpovídá: p. starosta                                                                                                  

 

 

Usnesení v bodě č. 2  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   11 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 2 přítomní členové      

 

 

Usnesení v bodě č. 5  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   12 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 1 přítomný člen        

 

Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem:

 

pro:   13 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0     

 

 

Starosta:  Brada Radomil                                  ………………………………..

 

Místostarosta: František  Pluskal                      ………………………………..

 

Ověřovatel: Jiří Zatloukal                                 ………. ………………………

  

Ověřovatel: Mgr. Stanislav Lysák                    ………………………………..

 

 

 

zapsal: Lysák Petr

 

Schůze ukončena v 19.00  hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ze ZO č. 25 (12.5.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)