Usnesení rady č. 22 (27.1.2005)

Zveřejněno: 1. 7. 2005

 

Usnesení z 22. schůze rady obce konané dne 27.1.2005 ve 13,00 hodin na OÚ Oskava

 

Rada bere na vědomí:

 1. Žádost č.j. 87/05 ze dne 26.1.2005 o odkoupení lesních pozemků, žadatel p. Foltín Petr. V současné době nelze provádět převody majetku z důvodu blokace na katastru nemovitostí. Po odblokování se rada obce bude možností prodeje zabývat.
 2. Žádost č.j. 73/05 o pronájem nebytových prostor za účelem provozu pošty – obec nemá v současné době vhodné prostory
 3. Nabídku spolupráce při řešení problematiky zaměstnanosti prostřednictvím místní knihovny v přístupu na internet – č.j. 882/04 ze dne 26.11.04 Úřad práce Šumperk
 4. Žádost č.j. 937/04 ze dne 14.12.04 o vrácení půjčky – žadatel Ing. Durdil, Csc. – p. starosta zajistí osobní jednání a doporučí ke schválení splátkový kalendář
 5. Zpráva č.j. 57/05 z 21.1.2005 PČR oddělení Libina o stavu veřejného pořádku, která je přílohou tohoto zápisu. Zprávu přednesl mjr. Poláček. RO vyhodnotila spolupráci s PČR jako velmi dobrou
 6. Žádost č.j. 22/05 ze dne 10.1.2005 o možnost volného příjezdu k pozemku p.č. 411 se zapracováním do budoucí kupní smlouvy, bude přihlédnuto při zaměřování parcely, a tvoření kupní smlouvy – žadatel p. Karel Zvonek
 7. Žádost č.j. 963/04 ze dne 28.12.2004 o prodej domu č.p. 32 Oskava a následně žádost č.j. 14/05 z 6.1.2005 o zrušení této žádosti - manželé Hodulíkovi
 8. Žádost p. Milady Ondíkové ze dne 6.1.2005 o proplacení oprav v době trvání nájemní smlouvy v domě č.p. 32 Oskava. Rada bere na vědomí, zadá k posouzení odborníkovi škodu, která vznikla pokácením stromu a  rozsáhlého poškození střechy nájemníky a budou započteny vůči požadavkům p. Ondíkové

 

Rada schvaluje:

 1. Žádost č.j. 89/05 ze dne 29.1.2005 pana Ing. Pořízka o proplacení odměny za přepsání kronik za dva roky na počítači – 1.400,- Kč hrubého
 2. Žádost č.j. 80/05 ze dne 5.1.2005 p. Pavůčkové a spol. ve věci snížení poplatků za svoz komunálních odpadů. Rada souhlasí s udělením výjimky dle rozhodnutí zastupitelstva č. 22 určení svozového místa, poplatek 200,-- Kč osoba/rok
 3. Žádost č.j. 932/04 ze dne 13.12.2004, žadatelé - MUDr. Nikl, MUDr. Šotolová, MUDr. Musílková k vymalování společných prostor na zdravotním středisku Oskava – bude provedeno v jarních měsících
 4. Žádost č.j. 56/05 ze dne 17.1.2005 firmy Kabelový servis s.r.o. o rozšíření nájemní smlouvy o pozemek p.č. 238 o výměře 41 m2 v k.ú. Bedřichov
 5. Žádost p. Bartoňka ve věci instalace bojleru za stará lázeňská kamna
 6. Investiční záměr a podání žádosti o podporu ze státního rozpočtu ČR na rekonstrukci budovy Základní školy (výměna oken, zateplení budovy, plynofikace kotelny, výměna topného systému), rekonstrukce školní jídelny (stavební úpravy a výměna technologie)

    

Rada neschvaluje:

 1. Žádost č.j. 74/05 p. Jaroslava Kryla o snížení poplatků za svoz komunálních odpadů ze sociálních důvodů. Rada obce dle platné vyhlášky nemůže z tohoto důvodu schválit snížení poplatků, žadatel se musí obrátit na Městský úřad Šumperk, sociální odbor o výplatu sociálních dávek
 2. Dopis č.j. 955/04 ze dne 22.12.2004 firmy DALFIN s.r.o – Inventarizace pohledávek k 30.11.2004 z důvodu soudního sporu, po rozhodnutí soudu – na základě konzultace s Mgr. Nedomou.
 3. Žádost č.j. 887/2004 ze dne 29.11.04 o přidělení finančních prostředků na pokrytí části provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence v roce 2005 – žadatel Charita Šumperk Od roku 2005 spadá naše obec pod vznikající Charitu Města Uničov, proto se v této oblasti zapojíme na uničovsku.  

 

Rada obce doporučuje ZO  schválit:

 1. Dopis č.j. 28/04 ze dne 11.1.2005 pana Ladislava Švece – recenze knihy „Ztracená Oskava“. Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí, zastupitelstvo schválilo podporu vydání dvou knih o Oskavě, k vydání knihy se vyjádřilo a záměrem nebylo provádět rozbor.
 2. Vymáhání poplatků z ubytovací kapacity a služby za hotel Václavov ve výši 2,- Kč za lůžko a den, z Ø dopočítat za období r. 2002 – 2004.
 3. Smlouvu o dílo upravenou dle požadavků zastupitelstva obce z minulého jednání – firma VODAM, Ing. Matuška – dopis č.j. 969/04
 4. Dodatek č. 2 České pošty s.p. ke smlouvě PKAE 700955 – nový ceník poukázek
 5. Nákup 12 ks PL celkem 512 MB RAM, 4 ks LCD za cenu 57.334 Kč od firmy ASI s.r.o. 4 staré monitory prodat případným zájemcům za 500,- Kč/kus
 6. Prodej pozemku p.č. 1405 p. Janě Šmídové v k.ú. Třemešek po odblokování na Katastru nemovitostí
 7. Prodej vodovodu dle konzultací s Mgr. Nedomou, doplnit požadavky

 

Rada pověřuje:

1.      Provést místní šetření žádosti č.j. 86/05 ze dne 26.1.2005 p. Miloslava Pořízka ve věci prořezání polní cesty – provede p. starosta a místostarosta

2.      P. starostu k jednání o poškození obecního majetku – zábradlí u mateřské školy s firmou SÚS Šumperk

3.      P. starostu k provedení místního šetření ve věci prošetření týrání psa v k.ú. Mostkov – žádost č.j. 46/05 ze dne 13.1.2005 p. Papayové

4.      P. starostu a místostarostu k provedení místního šetření ve věci odprodeje p.č. 1458 ost. plocha o výměře 1802 m2  v k.ú. Třemešek, žadatelka p. Olga Podešvová

5.      Ing. Navrátila vyřešit vlastnické vztahy pod vodní nádrží v k.ú. Mostkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Matoušek                               ...............................................

 

 

 

Schválil: Radomil Brada                                ...............................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 22 (27.1.2005)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)