Usnesení rady č.10(27.11.2007)

Zveřejněno: 6. 12. 2007

 

Usnesení z 10. schůze rady obce konané dne 27.11.2007 ve 13,0 hodin – Krystal Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 9. rady:

Ø      místní šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 81 v k.ú. Mostkov splněno, žadatelé však odstupují od podané žádosti

Ø      místní šetření ve věci prodej pozemku p.č. 42 a 874 v k.ú. Oskava splněno, za těchto podmínek nelze prodej uskutečnit, jde o vjezd. Pozemek nutné rozdělit GP, který si musí hradit žadatel o prodej pozemku

 1. Žádost firmy Connex Morava a.s. o zachování odstavné plochy v Mostkově pro linkový autobus, rada souhlasí s parkováním autobusu
 2. Nabídku na kopírku SHARP, v současné době nejsou finanční prostředky, dosavadní kopírka je funkční a dostačující
 3. Dopis č.j. 1001/07 ze dne 6.11.2007 - p. Suchý o zastavení prodeje a dalšího jednání ve věci náhonu a vodoprávního rozhodnutí
 4. Dopis č.j. 1065/07 ze dne 27.11.2007 - Ing. Stach ve věci MVE
 5. Dopis č.j. 1019/2007 ze dne 14.11.2007 ze dne 14.11.2007 - Mgr. Juriga
 6. Dopis MUDr. Pražáka č.j. 1058/07 o možnosti vyzvedání receptů z lékárny, požadavky budeme konzultovat s obvodní lékařkou MUDr. Šotolovou
 7. Žádost p. Valenty č.j. 1048/07 ze dne 19.11.2007 o odhrnování sněhu na soukromém pozemku, úklid sněhu bude řešen dle podané objednávky
 8. Oprava KD Oskava, nákup křovinořezu  – zapracovat do rozpočtu na rok 2008
 9. K prodeji p.č. 521/2 nelze dát definitivní rozhodnutí, zástupci chatového výboru nepodali vyjádření
 10. Poděkování za příspěvek 500.,-- Kč na vydání knihy o památnících obětem 2. světové války

 

Rada schvaluje:

 1. Záměr prodeje domu č.p. 37 stojící na st. p.č. 80 v k.ú. Oskava, zájemce předloží cenovou nabídku                                  

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

1.      Smlouvu darovací o převodu domovního regulátoru č. OL-DAR-4076/07  pro školní jídelnu mezi Obcí Oskava a firmou SMP Net s.r.o.

2.      Rozpočtové provizorium na l. čtvrtletí 2008 dle přílohy

3.      Nabídku na zpracování projektové dokumentace paspartu místních komunikací v obci Oskava, Třemešek, Mostkov, Nemrlov, Václavov a Bedřichov, požadavek zapracovat do rozpočtu na rok 2008

4.      Nabídku na zpracování projektové dokumentace na „Cyklostezku Mostkov-Václavov“, požadavek zapracovat do rozpočtu na rok 2008

5.      Smlouvu o zprostředkování prodeje č. 307/07 mezi HRK s.r.o Olomouc a Obcí Oskava

6.      Prodej pozemku p.č. 234/10 ostatní ploch o výměře 338 m2 v k.ú. Nemrlov – žadatel p. Kelich Tomáš za cenu 10,-- Kč/m2

7.      Prodej pozemku p.č. 1003/4 a p.č. 1005 o výměře 8835 m2 v k.ú. Třemešek za účelem vybudování rekreačního zařízení, žadatelé p. Sedlák a Padalík, při uskutečnění prodeje platba do konce letošního roku

 

 Rada obce pověřuje:

Ø      p. starostu a Lysáka k místnímu šetření  ve věci pronájmu pozemku u stánku pod  smrkem za účelem vybudování WC  

Ø      p. starostu a Lysáka k místnímu šetření ve věci prodeje pozemku  p.č. 578 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Paciorkovi                                                      

Ø      sl.  Žampachovou – zaslat dopis žadatelce o prodej p.č. 42 a 847 v k. ú. Oskava, zda souhlasí s rozdělením pozemku a úhradou za GP

Ø      sl. Žampachovou – vyzvat p. Hodulíka k podání cenové nabídky za prodej domu

Ø      sl. Žampachovou k požádání vlastníků pozemku p.č. 801/2 a GP 485/1v k.ú. Oskava o bezúplatný převod těchto parcel

Ø      p. Lysáka k zajištění sekání trávy a udržování obecního pozemku před domem č.p. 100 v k.ú. Oskava

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek               ………………………

Schválil:     Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.10(27.11.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)