Usnesení rady č. 7 (14.8.2003)

Zveřejněno: 18. 9. 2003

 

Usnesení ze 7. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 14.8.2003

Rada obce bere na vědomí:

 1. Poděkování Obecnímu úřadu Oskava za pomoc při záchraně rybí obsádky z důvodu dlouhodobého tepla – Český rybářský svaz Uničov
 2. Informace o změně rozpočtu školských zařízení, schvalování odměn pro ředitele ZŠ
 3. Zápis z jednání s ČKA ze dne 10.7.2003 v Ostravě 
 4. Stížnost p. Šaffové - v důsledku zaneseného příkopu u domu dochází při prudších deštích k zatopení pozemku. Ve spolupráci se Správou silnic došlo k vyčištění příkopu

Rada obce schvaluje:

 1. Výměnu podlahové krytiny ve 2 kancelářích OÚ – linoleum
 2. Nákup 500 kusů pohlednic Oskavy á 2,90 Kč od p. Josefa Kristka, Lanškroun
 3. Konání zasedání ZO dne 18.9.2003 v 16,00 hodin pracovní, v 17,30 hodin veřejné

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost o snížení poplatku za likvidaci odpadu u rekreačního objektu – p. Olbrichová
 2. Pronájem sauny p. Zapletalové – není v majetku obce, při hledání vhodných prostor pro rekondiční masáž bude nápomocen starosta 

Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

 1. Finanční částku na provedení výměny oken v budově OÚ Oskava v roce 2004
 2. Zálohy pro SMP a.s. za dodávky plynu pro obecní kotelny
 3. Smlouvu o dílo – GUTTA spol. s.r.o. ve výši 13.180,-- Kč na výstavbu odpočívadla
 4. Smlouvu o poskytnutí příspěvku  městu Uničov na projekt dovybavení cyklotras ve výši 18.000,- Kč
 5. Prodej sklepa v domě č.p. 176 Oskava za cenu ostatních sklepů p. Opluštilovi
 6. Zajistit podklady pro prodej akcií ČS a.s.
 7. Prodej pozemku p. Janu Krylovi za cenu 10,- Kč/m2, při úpravě hranic nutno odečíst podíl obce 13 m2. Zaměření pozemků bude uhrazeno společně s obcí poměrem ½.
 8. Prodej použitého kotle z OÚ za cenu 1.000,-- Kč panu Horníkovi /KRYSTAL/
 9. Možnost prodeje masážního stroje ve vlastnictví obce p. Zapletalové

Rada nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

 1. Nabídku odprodeje bytu p. Macečka z finančních důvodů a špatného stavu bytu 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce rozhodnout:

 1. Ve věci budování keramické dílny v mateřské škole a určí harmonogram prací

       Rada pověřuje:

 1. Pana Matouška zjistit potřebné informace pro prodej akcií ČS a.s., termín do 30.9.
 2. Lesního hospodáře k vyjádření ohledně těžby - darování řeziva na opravu kostela a poté rada předloží návrh na příštím zasedání ZO
 3. Pana starostu a místostarostu  k místnímu šetření ve věci odstranění zastávku na Třemešku. Paní Tokarová předloží vlastnické vztahy pozemku, termín do 15.9.
 4. Pana starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci pronájmu pozemku p.č. 234/5 v k.ú. Nemrlov, termín do 30.9.
 5. Pana starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci odprodeje pozemků p.č. 37, 42/1, 42/2 -  zahrady v k.ú. Václavov, termín do 30.9. 
 6. Pana starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci prodeje pozemků p.č. 521/17, 521/19, a část parcely č. 521/2 v k.ú. Mostkov, termín do 15.9.
 7. Pana starostu a Lysáka k místnímu šetření ve věci možnosti výstavby dalších garáží na sídlišti v Oskavě, termín do 30.9. V kladném případě doporučí ZO ke schválení.

 

 

Zapsal:  Tomáš Matoušek – místostarosta                   ……………………………………

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 7 (14.8.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)