Usnesení ZO č. 12 (14.2.2012)

Zveřejněno: 13. 3. 2012

 

OBOS   /2012

 

Usnesení z 12. zastupitelstva obce konaného dne 14.2.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1.      Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání, úkoly splněny.

2.      Zprávy z jednání rady č. 9, která se konala od posledního veřejného zasedání

 

 

   Zastupitelstvo schvaluje:

 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

                     2.   Ověřovatele zápisu: Mgr. Martínková Dana, Ing. Stanislav Hýbner.

      Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

3.      Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.

      Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

4.   Rozšíření programu o bod „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci“.

      Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (od tohoto bodu nepřítomen Ing. Bartoň

      Miroslav).

5.      Objednávku technické dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení pro „Program

      obnovy venkova“ od ČEZ Energetické služby s.r.o., Ostrava Vítkovic.

      Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      6.   Program obnovy venkova – podání žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci

            Oskava.

            Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

7.      Zadání zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro rozšíření

            kanalizačního řádu a plynového zařízení v rozsahu protlaku pod silnicí v k.ú. Mostkov.

            Plynofikace v celkové ceně do 25.000,- Kč včetně DPH.

            Na projektovou dokumentaci pro kanalizační řád budou vyzvání zpracovatelé

            k předložení nabídek.

            Hlasování: 7 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 

 8.  Dohoda o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové

      dopravy na rok 2012 mezi obcí Oskava a městem Šumperk – spolufinancování dopravní

      obslužnosti částkou 280.780,- Kč.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 

       9.  Smlouva o dílo č. 201201 mezi obcí Oskava fa. Bc. Jana Sczeponiaková, Libina

            na opravu kanalizace v obci Oskava.

            Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 se zdrželo 

     10.  Nabídka ke spolupráci o prodeji bytového domu Oskava čp. 128 s realitní kanceláří

            M&M reality a dále budou vyzvány realitní kanceláře REMAX, AVAREAL, STING,

             UHC reality.

            Hlasování: 11pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

    11.   Žádost p. Brada Petr o pronájem tělocvičny č.j. 88/2012.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi (v 19.11 hod. přišel Tokar V.)

    12.  Smlouva o poskytování právních služeb mezi obcí Oskava a advokátní kanceláří

           Skalka & Grepl & Černý, Horní nám., Olomouc  v zastupování ve věci dovolání

           k Nejvyššímu soudu a zastupování v řízení před Nejvyšším soudem ČR (týká se řízení

           vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 4 Cm 115/2009 a Vrchního soudu v

           Olomouci sp.zn. 1 Cmo 49/2011).

           Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

   13.   Objednávka na přepracování projektové dokumentace „Pořízení technologie

            kompostování v obci Oskava“ mezi obcí Oskava a IWWengeneering. s.r.o., Kroměříž

            za cenu 10.000,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 9 pro, 0 proti,  2 se zdrželi (v 19.35 odešel Tokar V.)

    14.   Podání žádosti o dotaci na vyčištění vodní nádrže v k.ú. Mostkov – přehrada a opravu

            příslušenství byla schválena.

            Hlasování: 9 pro, 0 proti,  2 se zdrželo

    15.   Přijímání sponzorských darů příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Oskava do výše

            50.000,- Kč od jednoho přispěvatele (dárce) bez jednotlivého schválení zřizovatelem.

            Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

    16.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 352/1 zahrada o výměře 655 m2 v k.ú. Oskava

            p. Šromové.

            Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Pana starostu k postoupení žádosti p. Hany Valentové,  kterou zastupuje Mgr. Dagmar

            Beníková, advokátní kancelář, ve věci odstoupení od kupní smlouvy ze dne 27.10.2008

            a navrácení kupní ceny s příslušenstvím, k analýze Mgr. Sršňové s prověřením

             nájemních smluv s Úsovsko a.s..

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

2.      Pana Ing. Stanislava Hýbnera k zajištění odborného posouzení prasklé výpusti -

             požeráku na přehradě Mostkov, včetně návrhu na odstranění rizika.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

 

 

 

 

Starosta:            Radomil  Brada                                                ………………………………..

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                        ………………………………..

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Martinková Dana                                    …..……...……………………

 

 

Ověřovatel:       Ing. Hýbner Stanislav                                      ……………………………….

 

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň, od 17.25 hodin Pluskal František,

schůze ukončena ve 21,15 hodin .

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 12 (14.2.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)