Usnesení ZO č. 20 (11.12.2012)

Zveřejněno: 17. 12. 2012

 

 OBOS 1127/2012

                                                                                                     

Usnesení ze 20. zastupitelstva obce konaného dne 11.12.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1.Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání. Trvá bod č. 5 a 6 pověřuje.

         Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  (veřejné)

2.Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk čj. MUSP 92413/2012 – rozhodnutí o umístění

         stavby VVN 400 kV.

          Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  (veřejné)

3.Vyúčtování vodného a stočného mezi obcí a ŠPVS Šumperk  za období od října 2011

         do září 2012.

          Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  (veřejné)

4.Odstoupení Ing. Stanislava Hýbnera z funkce předsedy kontrolního výboru a dopis

          zastupitelstvu obce (příloha zápisu).

             Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel  (veřejné)

 

 

   Zastupitelstvo schvaluje: 

 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (veřejné)     

                     2.  Ověřovatele zápisu: Vladimír Tokar, Mgr. Věra Kyselá

                              Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (veřejné)    

3.   Směrnici č. 1/2013 pro aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

            Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  (veřejné)

      4.  Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování kanalizace a Dodatek č. 2 ke Smlouva o

            provozování vodovodu Oskava se ŠPVS Šumperk.

            Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel  (veřejné)

      5.   Předsedu kontrolního výboru Ing. Annu Beránkovou.

               Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel i (veřejné)

      6.   Návrh Ing. Adamce  o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty uvést

            jmenovitě jak kdo hlasoval.

               Hlasování: 11 pro, 0  proti, 4 se zdrželi  (veřejné)

             

 

      Zastupitelstvo neschvaluje:   

            1. Smlouvu o poskytování služeb „aplikace Profil zadavatele elktronického nástroje

                 eGORDION“ společnosti Gordion s.r.o. Praha.

                 Hlasování: 2 pro, 3 proti, 10 se zdrželo                 

            2.  Dohodu o zaplacení dluhu uzavřenou mezi ŠPVS a.s. Šumperk a obcí Oskava

                  s ročními splátkami ve výši min. 1.200.000,- Kč.

                     Hlasování: 0 pro, 14 proti, 1 se zdržel  (veřejné)

              3.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIWF16/2009 mezi spol. IWWA s.r.o. a obcí

                 Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to z důvodu ust. čl. 5 – doručování daňových

                 dokladů.

                  Hlasování: 4 pro, 8 proti, 3 se zdrželi  (veřejné)

4.      Návrh Mgr. Kyselé o tajném hlasování o způsobu tajného hlasování.

                  Hlasování: 1 pro, 12 proti, 2 se zdrželi  (veřejné)

5.      Návrh Mgr. Martinkové o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty

                   veřejně.

                  Hlasování: 7 pro, 7 proti, 1 se zdržel  (veřejné)

6.      Návrh Ing. Adamce o o hlasování k odvolání Radomila Brady z funkce starosty

                  tajně.

                  Hlasování: 7 pro, 6  proti, 2 se zdrželi  (veřejné)

7.      Odvolání Radomila Brady z funkce starosty. Hlasování veřejné (na základě jednacího řádu zastupitelstva obce z 22.3.2011).

                  Hlasování:

                   pro –  Adamec, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Navrátilová

                      proti - Bartoň, Martinková, Janků,  Minařík, Pluskal, Tokar, Valouch

                      zdržel se – Brada, Barbořáková

    

 

 

 

  Zastupitelstvo pověřuje:

 

            1.  Radu obce k projednání a schvalování rozpočtových změn v období od 11.

                   prosince 2012 do termínu zasedání rady.

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (veřejné)

2.      Starostu obce ke schvalování rozpočtových změn v termínu po posledním zasedání

                  rady v roce 2012 do nejbližšího zasedání rady nebo zastupitelstva obce v roce

                  2013.

                  Hlasování: 15  pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

            3.   Tajemníka obce seznámit zastupitele obce s rozpočtovými změnami před

                  schválením.

                  Hlasování: 15  pro, 0 proti, 0 se zdrželo         

              4.   Tajemníka obce k posouzení žádosti občanů Mostkova ze dne 6.12. 2012 ve věci 

                  opravy uličky  „pod kapličkou“ (č.j. OBOS 1091/2012) a ke zjištění nákladů na

                  opravu.

                     Hlasování: 15  pro, 0 proti, 0 se zdrželo     

              5.   Starostu obce k jednání o změně Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. VIW16/2009

                  mezi spol. IWWA s.r.o. o obci Oskava (č.j. OBOS 1071/2012) a to čl. 5-

                  doručování daňových dokladů.

                  Hlasování: 15  pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

            6.   Pověřuje starostu k předložení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení

                  pohledávky reg. č. ccfreality.7000-2011  a dohody o úplatě ze dne 26.10. 2011 (č.j.

                  OBOS 1093/2012) právní zástupkyni obce Oskava a zároveň Ing. Beránkovou

                  k předložení tohoto návrhu dodatku daňové poradkyni Ing. Musilové k posouzení.

                  Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželo  (veřejné)               

 

 

       

 

Starosta: Radomil  Brada                                                   ………………………………..

Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň                                  ………………………………..

 Ověřovatel: Tokar Vladimír                                              …..……...……………………

Ověřovatel:  Mgr. Věra Kyselá                                          ………………………………

        

Zapsal Lysák Petr, tajemník

Schůze ukončena ve 19.15 hodin.

 

 

 

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 20 (11.12.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)