Usnesení ZO č. 2 (3.12.2002)

Zveřejněno: 6. 1. 2003

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konané dne 3.12.2002 v KD

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Dodatek č. 2/2002 ke smlouvě o dílo s firmou HORSTAV Olomouc s.r.o.
 • Dodatek č. 2/2002 ke smlouvě o dílo s ing. Švábem Václavem, Projekce pozemkových úprav Šumperk - prodloužení termínu předání projektu
 • Zřizovací listinu a knihovní řád místní knihovny s platností od 10.12.2002
 • Slevu 25 % z dlužné částky nájmu v případě zaplacení dluho do 28.2.2003 nájemníkům domu č. 12 v Oskavě - Fiala Alois, Fiala Vlastimil a Fialová Zdena. Paní Bartlová má povinnost platit plnou výši nájemného
 • Odměny za vykonanou práci: člen zastupitelstva 250,- Kč, předseda komise 600,- Kč, člen rady 1.010,- Kč, místostarosta 7.500,- Kč - stanoveno dle nařízení vlády číslo 358/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ode dne vzniku mandátu
 • Zrušení pohledávky - provize za ručení úvěru firmě NOARE
 • Smouvu „Poskytování právních služeb“ s Mgr. Krochmalným za podmínky, že bod č. 3 návrhu smlouvy bude doplněn a upraven následovně: Advokát vystaví klientovi do 15-ti dnů po podpisu smlouvy zálohovou fakturu ve výši 550.000,-- Kč. Po vydání konečného rozhodnutí spočívající se zastavením výkonu rozhodnutí - exekuce, včetně vyvázání klienta z povinností, sovusející s jeho ručením. Následně advokát provede závěrečné vyúčtování a vystaví klientovi konečnou fakturu. V případě nevyvázání obce z povinnosti související s jejím ručením, bude záloha po odečtení prokazatelných nákladů ze strany advokátní kanceláře vrácena.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

 • starostu k zajištění podkladů pro úvěr na dofinancování plynofikace II. etapa ve výši cca 1,5 mil. Kč
 • starostu k řešení havarijního stavu vozovky v Nemrlově jednání se správou toku a SÚS, se kterou se má dále projednat oprava sedlé vozovky u háje a obnova příkopu při vjezdu do Mostkova
 • radu obce Oskavy k provedení šetření o možnosti odstranění stromů k zajištění zdraví a majetku obyvatel
 • starostu k projednání situace parkování v uličce u Pošty a pro lepší informovanost obyvatel zveřejnění v Oskavském zpravodaji
 • místostarostu k zasílání schvalovaných návrhů smluv, dodatků a vyhlášek jednotlivým zastupitelům před konáním ZO

 

Všechny body usnesení schváleny jednohlasně

 

 

 

zapsal: Tomáš M a t o u š e k - místostarosta obce .....................................................

 

schválil: Radomil B r a d a - starosta obce .....................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 2 (3.12.2002)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)