Usnesení rady č. 12 (11.2.2004)

Zveřejněno: 26. 2. 2004

 

Usnesení z 12.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 11.2.2003

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Informaci z jednání školské a kulturní komise (kulturní akce pro rok 2004 u příležitosti výročí 660 let první zmínky o obci )

2.      Informaci p. starosty z jednání Mikroregionu Uničovsko – činnost MRU za rok 2003

3.      Kontrolu usnesení z minulé rady - úkoly splněny, k dořešení zůstává:

-         „Místní rozhlas do kapsy“, úkol p. starosty – nadále trvá

-         odprodej dílny p. Kallerovi R. – nadále trvá           

-         kontroly na dodržování vyhlášky poplatků z ubytovací kapacity - trvá

-         zakoupení skartovačky – trvá, dle finanční situace obce

-         vnitřní audit – trvá

-         kontrola využití veřejného prostranství bude provedena v jarních měsících

4.      Ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. 30 k 21.4.2004 – p. Čapka        

5.      Obsah zápisu z jednání mezi UB, a.s. „v likvidaci“ a obcí – zápis přečten  

6.      Přechod ze služeb Telecomu na služby poskytované Eurotelem pro neomezený přístup na internet za paušální měsíční poplatek 1000,- Kč.

7.      Zápis z místního šetření na Třemešku ohledně stížnosti na týrání psa

8.      Nabídku firmy KOREKT DIPS na nátěry a opravu vozovek

9.      Nabídku p. Jahna na zhotovení propagačních odznaků

 

Rada obce schvaluje:

  1. Nákup digitálního fotoaparátu do výše 8 tisíc Kč, jako 1. cena do tomboly na jubilejní 10. ples
  2. Obeslání firem na rekonstrukci místní komunikace v k.ú. Bedřichov, Oskava dle  přiloženého seznamu
  3. Jmenování člena školské a kulturní komise p. Nováka
  4. Zakoupení plastové mapy Olomouckého kraje dle nabídky firmy Jüttner, bude sloužit pro veřejnost
  5. Zhotovení propagačních praporů a cedulí fi REPRO Uničov a nákup 10 kusů hodinek dle nabídky za  425,- Kč s logem (znak obce). Tyto předat u příležitosti výročí 660 let první zmínky o obci významným hostům, kteří se zúčastní oslav.
  6. Odpuštění penále za rok 2003 paní Kolibačová, p. Kučera, poplatek za odpady dle platné vyhlášky
  7. Splátkový kalendář – žadatelka p. Janošťáková. Výše měsíční splátky podle výše dluhu. Minimální splátka 1000 Kč, maximální délka splatnosti do konce roku 2004

 

Rada obce neschvaluje:

1.      Nabídku firmy Valla na dodávku věžních hodin pro místní kostel z důvodu příliš vysoké ceny

              

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Výsledek hospodaření za rok 2003

2.      Žádost o půjčku Mikroregion Uničovsko. Podmínky půjčky: 200 tisíc Kč, 3 % úrok, délka 1 rok

3.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 272003 ze dne 16.9.2003 na vypracování realizační dokumentace pro stavbu „Kanalizace Mostkov“  - VodaM Hranice, Ing. Matuška

4.      Ukončení smlouvy s JUDr. Mikuláškovou o výkonu poradenské činnosti dle sjednané výpovědní lhůty

5.      Záměr prodeje pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Oskava o výměře 2500 m2 za cenu 10,- Kč/m2

6.      Záměr prodeje pozemku p.č. 163/4 v k.ú. Mostkov o výměře 2410 m2 za cenu dle usnesení o prodeji stavebních parcel ZO (stavební plocha á 1,- Kč)

 

    Rada ukládá:

1.      lesnímu hospodáři panu Doubravovi předložit zprávu o hospodaření v obecních lesích pro rok 2004 tak, aby mohla být zapracována při sestavování rozpočtu pro rok 2004

2.      školské komisi do dalšího jednání pozvat p. Doubravovou – Koliba. Pan Doubrava předloží vyúčtování provozu občerstvení při sportovních akcích      

 

 

 

 

Usnesení schváleno jednohlasně

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Petr Lysák – tajemník OÚ                    ……………………………………

 

 

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                      ……….....................................……

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 12 (11.2.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)