Usnesení ZO č.21 (18.4.2006)

Zveřejněno: 24. 5. 2006

 

Usnesení 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného  dne 18.4.2006

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO

Ø      žádost o prodloužení veřejného osvětlení na Třemešku – trvá

Ø      dodatek č. 1 ke smlouvě  s Mgr. Krochmalným – splněno dnešním jednáním

Ø      prověření, napravení a odpověď na dopis MUDr. Pražákovi – trvá

Ø      vyzvání p. Vavrečkovi ve věci provozování kanalizace od 1.4.2006 dle notářského zápisu  - splněno

2.      Usnesení rady obce č. 37 ze dne 13.4.2006  

3.      Dopis MUDr. Pražáka a postupuje ho povodí Moravy

4.      Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referent/ka/, účetní hospodářské činnosti č. 1/06 – zástup za MD

5.      Zamítnutí žádosti o úvěr – S-REAL MORAVA, s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu – p. Zatloukal, Minařík

2.      Odprodej plynového zařízení (plošná plynofikace) ve vlastnictví obce za nabídnutou cenu 6.000.000,- Kč Severomoravské plynárenské společnosti a.s.

3.      Rozšíření programu o bod – hřbitov v místní části Bedřichov dle návrhu p. Gajdoše, schváleno dosud 13 přítomnými členy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

4.      Cenovou nabídku firmy MONTPLAST s.r.o – 2 kusy čerpadel SV 806F kompletně včetně montáže za cenu 85.460,-- Kč

5.      Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 910006168/16-0018-06 – Severomoravská plynárenská a.s. (školní jídelna)

 1. Záměr prodeje části parcel dle žádosti LČR s.p.
 2. Prodeje p. č. 190/2, 1023 v k.ú. Bedřichov, žadatel p. Niščák, bytem Nový Malín – znovuprojednání za cenu 8,-- Kč/m2
 3. Výstavbu DPS v obci Oskava
 4. Výstavbu DPS na parcele č.  411 v k.ú. Oskava
 5. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí právních služeb s Mgr. Krochmalným – doplatek činí 1.192.586,-- Kč + 550.000,-- Kč, celkem tedy 1.742.586,-- Kč
 6. Žádost ČRS MO Uničov o finanční příspěvek na rok 2006 ve výši 15 tisíc Kč
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce a vyplňovacím právu směnečném uzavřené mezi JUDr. Nováčkem a Obcí Oskava – úprava smlouvy na 1,8 mil. Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Opakovaně žádost na odpuštění místního poplatku p. Pavelkovi dle OZV obce

Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Pana Lysáka k podání výzvy na Lesy ČR k odstranění nebezpečných dřevin na místním hřbitově v Bedřichově
 2. Pana Lysáka k zaslání dopisu na LČR správa toku – požadavek na opravu břehové části hráze řeky poškozené nadměrným tokem při tání sněhu na  jaře 2006
 3. Pana starostu k vyzvání:

Ø                 p. Kokošku  ve věci úklidu klestu v Nemrlově

Ø                 p. Vincourka ve věci  pěstebních prací

Ø                 p. Doubravu (lesního hospodáře) ve věci úklidu klestu Nemrlov, pěstební práce Vincourek a prověření těžby na písečňáku

 

Schváleno 13 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

 

zapsal:        Tomáš Matoušek                                            ...........................................

schválil:      Radomil Brada                                               ...........................................

ověřil:         Jiří Zatlouka                                                    ...........................................

ověřil:         Jaroslav Minařík                                             ......

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.21 (18.4.2006)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)