Usnesení ze ZO č. 26 (24.5.2010)

Zveřejněno: 1. 6. 2010

 

Usnesení z 26. zastupitelstva obce konaného dne 24.05.2010                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. Informaci o VVN 400 kV  Krasíkov – Horní Životice          
  2. Požadavky na doplnění informací o ekonomickém zdraví firem, které jsou                              ve vlastnictví Ing. Matouška, který  by měl být spoluvlastníkem společnosti s ručením omezeným za účasti obce                     
  3. Žádost Ing. Beránkové a Ing. Adamce, aby občané obce mohli vznést písemné dotazy ohledně založení společnosti s. r.o. za účasti obce nejpozději do 31.5.2010. Dotazy               od občanů budou zodpovězeny Ing. Plesníkem na prezentaci dne 23.6.2010 v Kulturním domě v Oskavě.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva obce, včetně rozšířených bodů programu

2.      Ověřovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:                                  Mgr.  Dana Martinková, p. Jaroslav Minařík                

3.      O bodu č. 2 bude hlasováno samostatně. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno společně.       

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1. Návrh společenské smlouvy (formou notářského zápisu)  o založení  společnosti 

    s ručením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeňkem 

    Plesníkem (č.j.: OBOS/301/2010 ze dne 17.5.2010)                                                                                                                                                            

 

Zastupitelstvo ukládá:

1.  Uspořádat dne 23.6.2010 v 16.30 hodin v Kulturním domě v Oskavě prezentaci 

     činnosti s.r.o. nově vznikající společnosti s ručením omezeným za účasti obce – 

     zodpovídá: p. starosta                                                                                                   

 

 

 

Usnesení v bodě č. 2  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   8 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 2 přítomní členové      

 

 

 

Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem:

 

pro:   10 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0     

 

Starosta:  Brada Radomil                                  ………………………………..

 

Místostarosta: František  Pluskal                      ………………………………..

 

Ověřovatel: Jiří Zatloukal                                 ………. ………………………

  

Ověřovatel: Mgr. Stanislav Lysák                    ………………………………..

 

zapsal: František Pluskal, místostarosta

 

Schůze ukončena v 18.30  hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ze ZO č. 26 (24.5.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)