Usnesení z 1. veřejného zasedání (10.11.2010)

Zveřejněno: 16. 11. 2010

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 10.11.2010 v 17,00 hodin v budově KD Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Určení zapisovatelky – p. Cacková
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle zákona o obcích
 3. Postup jednání v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Volbu předsedajícího ustavujícího zasedání: Radomil Brada

 

 1. Ověřovatele zápisu:  Ing. Stanislav Hýbner, p. Marek Charvát

 

 1. Způsob hlasování: veřejné

 

 1. Dlouhodobě uvolnění zastupitelé obce k výkonu funkce: starosta

 

 1. Volbu starosty obce:                                 zvolen: p. Radomil Brada

                                                                                           r. nar. 1958, Oskava-Mostkov 80

 

 1. Volbu místostarosty obce:                         zvolen: Ing. Miroslav Bartoň

                                                                                      r. nar.1960, Oskava-Mostkov 72

                                                                                

 1. Volbu dalších členů rady obce:                 člen: Mgr. Dana Martinková

                                                                                  r. nar. 1952, Oskava 107

 

                                                                         člen: Jaroslav Minařík 

                                                                                  r. nar. 1957, Oskava-Mostkov 63

 

                                                                         člen: Jiří Valouch   

                                                                                  r. nar. 1965, Oskava 232

 

 1. Počet členů finančního a kontrolního výboru: 3 v každém výboru

 

 1. Volbu kontrolního výboru ve složení:       předseda: Ing. Stanislav Hýbner

                                                                         člen: Vladimír Tokar

                                                                         člen: Hana Barbořáková

                                                                      

 1. Volbu finančního výboru ve složení:        předseda: František Pluskal

                                                                         člen: Vladislava Navrátilová

                                                                         člen: Jiří Janků

 

 1. Vyplácení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO dle nařízení vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

a)                 člen rady – 1.000,-- Kč

b)                 předseda výboru – 1.000,-- Kč

c)                 člen výboru – 500,-- Kč

d)                 člen zastupitelstva – 300,-- Kč

e)                 místostarosta obce – 5.000,-- Kč

Jedná se o měsíční odměny, které budou vypláceny od 1.12.2010. Odměny jsou konečnou částkou a při souběhu funkcí se nebudou sčítat.

 

12. Smlouvu o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu obce Oskava uzavřenou     mezi Obcí Oskava a firmou HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, Praha

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p. starostu k podpisu předmětné smlouvy o dílo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdeňka Cacková                Marek Charvát              Ing. Stanislav Hýbner        Radomil Brada

 

 zapisovatelka                      ověřovatel                      ověřovatel                         starosta obce

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení z 1. veřejného zasedání (10.11.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)