Usnesení rady č. 19 (14.10.2004)

Zveřejněno: 3. 1. 2005

 

Usnesení ze 19.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 14.10.2004

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Trestní oznámení pana Strapka na špatný postu při prodeji obecních pozemků p. Doubravovi
 2. Dopis JUDr. Šlampy - odstoupení od uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvy na nemovitost č.p. 53 - KD Bedřichov a vrácení zálohy ve výši 150 tisíc Kč
 3. Informaci č.j. 852/04 o provozu vodovodu ŠPVS Šumperk – informace budou předány Ing. Koutníkové
 4. Usnesení Okresního soudu v Šumperku ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných Karla Zvonka a Štefanie Zvonkové proti povinným obci Oskava a TJ Jiskra Oskava
 5. Vyjádření správce komunikací č.j. 677/04  ve věci pročištění příkopy podél silnice III/37010 – Správa silnic Olomouckého kraje
 6. Žádost občanů Vésky č.j. 679/04 ze dne 20.9.2004 na opravu místní komunikace na Vésku – zapracována částečná oprava cesty do rozpočtu obce na rok 2005

 

Rada obce schvaluje:

1.      Zadání podmínek pro rozvoj infrastruktury pro bytovou zástavbu rodinných domů v k.ú. Mostkov – projektová činnost

2.      Podpis smlouvy č.j. 753/04 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků

3.      Složení inventarizačních komisí dle návrhu, který je přílohou zápisu

4.      Zaslání výzvy TJ Jiskra Oskava k úhradě půjčky ze dne 27.10.2002 do konce října

5.      Na základě žádosti uzavřít nájemní smlouvu s p. Ondíkovou do konce října 2004. Vrácení peněz za odstoupení od smlouvy o prodeji bytu bude provedeno až při uvolnění bytu

6.      Kácení stromu na obecním pozemku p.č. 724/1, žadatel p. Kotraš  

 

      Rada neschvaluje:

 1. Smlouvu o zajištění přístupu na síť INTERNET, poskytování služby WSC NET BUSINESS – nutno smlouvu přepracovat a doplnit, porovnat s obdobnými smlouvami obci v Mikroregionu Uničovsko
 2. Po opětovném místním šetření, změření parcely a oddělení pracovního pásu pro opravu břehů řeky, nelze pronajmout ani část pozemku p.č. 449 v k.ú. Oskava, žadatel p.Pávek

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

 1. Žádost č.j. 757/04 ze dne 14.10.2004 o odprodej části pozemku dle GP p.č. 1405 v k.ú. Třemešek – žadatelé Švandelík Zdeněk a Helena
 2. Žádost č.j. 751/04 ze dne 13.10.2004 o odprodej pozemku p.č. 716/1,2,3 a 718 v k.ú. Třemešek, žadatel p. Zemánek
 3. Žádost č.j. 743/04 ze dne11.9.2003 o odprodej části pozemku p.č. 411 o výměře 3000 m2 v k.ú. Oskava, žadatel p. Vyroubal
 4. Žádost č.j. 538/04 z 29.7.2004 o odprodej části pozemku dle GP p.č. 411 v k.ú. Oskava, žadatel p. Metnar
 5. Způsob řešení závazku vůči firmě Miroslav Vavrečka, ŠPVS Šumperk a Ministerstvo financí ČR prodejem vodovodu na základě dopisu ze dne 13.10.2004 Mgr. Nedomou, po konzultaci s nezávislým právníkem
 6. Nákup SOFTWERU  PROFIDATA dle finančních možností během roku
 7. Dodatek ke smlouvě o svozu a ukládání odpadu pro rok 2005 mezi obcí Oskava a firmou EKOUNIMED s.r.o.

 

 

Rada ukládá:

1.      P. Tokarové zajistit vyjádření Správy toku ke kácení vzrostlého smrku v k.ú. Oskava dle žádosti p. Varmužové

2.      Zajistit jednání s Úsovskou a.s. o možnosti výměny půdy v k.ú. Mostkov – p. Tokarová připravit podklady

3.      P. Lysákovi a Matouškovi stanovit podmínky, za jakých vyhlásit výběrové zadávací podmínky pro zajištění zasíťování pozemků v k.ú. Mostkov

4.      P. Lysákovi projednat s Ing. Vladařovou možnost snížení rychlosti v jízdě mezi obcemi Oskava a Mostkov dle žádosti č.j. 754/04, manželé Kotovi

 

 

Usnesení schváleno jednohlasně  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Tomáš Matoušek

 

 

 

Schválil:   Radomil  Brada

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 19 (14.10.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)