Usnesení ZO č. 8 (2.8.2011)

Zveřejněno: 24. 8. 2011

 

Usnesení z 8. zastupitelstva obce konaného dne 2.8.2011                               v 16,00 hodin OÚ Oskava

 

 

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva, schváleno: 14 hlasy

2.      Ověřovatele zápisu: Ing. Stanislav Hýbner, Ing. Anna Beránková, schváleno: 14 hlasy

3.      Způsob hlasování: veřejné, samostatně o každém projednávaném bodu, schváleno: 14 pro

4.      Smlouvu o úvěru č. 99001541193 mezi Obcí Oskava a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1 s upřesněním bodu č. 5.1. – Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,5 – 1,7 % p.a. z jistiny Úvěru. Hlasování: 14 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel

5.      Prodej pozemku p.č. 767/3 trvalý travní porost v k.ú. Bedřichov p. Mgr. Zemánkové za cenu 20,- Kč/m2 . Hlasování: 8 pro, 1 proti, 5 se zdrželo

6.      Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje, přijetí příspěvku výši 20 tisíc Kč pro JSDH obce Oskava a současně spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel

7.      Nákup 2 kusů prosklených nástěnek bez omezení finanční částky

      Hlasování: 12 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Smlouvu o poskytování pravidelného servisu mezi Obcí Oskava a firmou ASI a.s. Mohelnice  č.j. 269/2011

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p. Charváta k projednání smluvních podmínek s firmou ASI. a.s.  na poskytování servisních služeb, především ceny za poskytované služby

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

2.      p. starostu Bradu k pozvání zástupce firmy ASI a. s. Mohelnice na příští zasedání zastupitelstva obce

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

 

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

 

Ověřovatel:       Ing. Stanislav Hýbner                                 …..……...……………………

 

 

 

Ověřovatel:       Ing. Anna Beránková                                     ……………………………….

 

 

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň, schůze ukončena v 19,00 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 8 (2.8.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)