Usnesení ze ZO č 23 (11 3 2010)

Zveřejněno: 18. 3. 2010

 

Usnesení 23. zastupitelstva obce konaného dne 11.03.2010 v 16,00 hodin

na OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení  z 22. ZO konaného dne 25.2.2010 – zastupitelstvo pověřuje:                     bod č. 1 – úkol plněn průběžně

2.   Odstoupení p. Tomáše Matouška  z funkce místostarosty a vzdání se mandátu člena 

      zastupitelstva obce Oskava

3.   Složení slibu nového člena zastupitelstva obce  dle zákona o obcích      

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva obce, včetně rozšířených bodů programu

2.      Ověřovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:                                  p. Jiří Valouch, p. Jiří Zatloukal              

3.      Komisi mandátovou ve složení:                                   

předseda: Mgr. Dana Martinková

členové:    p. Jaroslav Minařík, ing. Miroslav Bartoň

4.      Komisi volební a návrhovou ve složení:                                                                      

předseda: Bc. Pavel Gajdoš

členové:   p. Jan Taláček, p. Lubomír Duda

5.      Zprávu mandátové komise o ověření osvědčení platnosti mandátu p. Rudolfa Kallera, složení slibu nového člena ZO 

6.      Volbu místostarosty obce -  zvolen:  p. František Pluskal

7.      Volbu  člena finančního výboru -  zvolen:  p. Rudolf Kaller                  

8.      Plnou moc pro Mgr. Nedomu ve věci zastupování při prodeji pohledávek                                   (Ing. Josef Mertlík, p. Jaromíra Mertlíková)            

9.      Platební kalendář mezi obcí Oskava a ČOV Libina s.r.o. na úhradu  nezaplacených faktur za odvádění a čištění odpadních  za rok 2009

10.  Založení nové společnosti s ručením omezeným. Společníky s.r.o. bude Obec Oskava s vlastnickým podílem 55% a společnost Agap s.r.o., se sídlem Kostelany 161, s vlastnickým podílem 45%. Sídlo nové společnosti bude na adrese Oskava 112,            788 01  Oskava. Účetnictví bude vedeno na OÚ Oskava odděleně od účetnictví obce Oskava, mzda účetní bude hrazena z činnosti nové společnosti s.r.o.. Společnost bude mít 4 jednatele. Zakládající smlouva bude předložena ZO ke schválení na příštím zasedání ZO.

11.  Jednatelé nové společnosti s.r.o. za obec Oskava: Ing. Miroslav Bartoň,                                         p. Jaroslav Minařík                                                                                                  

12.  Výsledky ankety uskutečněné k určení priority podání žádosti na akci „Komunitní dům Třemešek“ nebo na akci „Multifunkční hřiště v Oskavě a dětské hřiště v Mostkově“  

13.  Na základě výsledků ankety podat žádost na akci Multifunkční hřiště v Oskavě                      a dětské hřiště v Mostkově“  

14.  Výměnu  telefonní ústředny na OÚ Oskavě včetně nových  telefonních přístrojů               dle nabídky firmy KRAKEN´S, spol. s.r.o., se sídlem Nemocniční 262, Uničov

15.  Záměr prodeje pozemků dle přiloženého seznamu  /viz. příloha, která je součástí tohoto usnesení/

16.  Nevyplacení odměny novému neuvolněnému členu ZO – p. Kaller Rudolf 

17.  O bodech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 11  bude hlasováno samostatně.                        O bodu č. 11 bylo hlasováno po 17.00 hodině. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno společně.       

Zastupitelstvo revokuje:

      1. V odstavci ZO pověřuje v Usnesení  ZO č. 22 ze dne 25.2.2010, bod č. 2 a bod č. 3 – 

           výsledky ankety a určení priority žádostí vyhodnotí ZO na dnešním jednání

             

 

 

V průběhu zasedání, v 17.00 hodin,  odešli 2 členové zastupitelstva obce Oskava –                                 p. Taláček Jan, p. Chovaneček Bronislav

 

 

Usnesení v bodě č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   12 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0                      

 

 

Usnesení v bodě č. 6, č. 7  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   12 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 1 přítomný člen        

 

 

Usnesení v bodě č. 11 bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   9 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 2 přítomní členové     

 

 

Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem:

pro:   11 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0                      

 

 

 

 

Starosta:  Brada Radomil                                  ………………………………..

 

Místostarosta: František  Pluskal                      ………………………………..

 

Ověřovatel: Jiří Zatloukal                                 ………. ………………………

  

Ověřovatel: Jiří Valouch                                    ………………………………..

 

 

 

zapsal: Lysák Petr

 

Schůze ukončena v 19.00  hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ze ZO č 23 (11 3 2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)