Usnesení rady č.9 (1.11.2007)

Zveřejněno: 19. 11. 2007

 

Usnesení z 9. schůze rady obce konané dne 1.11.2007 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze 8. rady:

Ø      zjištění podkladů za pohledávkou Ing. Války – rada se dále tímto nebude zabývat, předáno k dořešení ZO

Ø      Nabídka na opravu mostu Horní žleb – z finančních důvodů vyškrtnuto z rozpočtu na letošní rok

Ø      Svozový den komunálního odpadu pro Mostkov a Václavov – pátek

Ø      Místní šetření k odprodeji pozemků p. Šenka a Žídka – splněno, prodej do ZO

 1. Projektovou dokumentaci na „dětská hřiště“ – Oskava, Mostkov      
 2. Projekty obecního rozhlasu, prostřednictvím Mikroregionu Uničovsko oslovit firmu EMPEMONT Valašské Meziříčí – kontakty na firmu v příloze
 3. Seznam kulturních akcí do konce letošního roku pořádaných OÚ Oskava dle přílohy         
 4. Informaci zástupců sportovců TJ Oskava  
 5. Návrh smlouvy na stočné ve výši 10,20 Kč mezi Obcí Oskava a CNM textil a.s.
 6. Informaci o možnosti zápisu do publikace Jeseníky - města a obce

 

Rada schvaluje:

 1. Žádost č.j. p. Ondruška o pronájem KD Oskava od 31.12.2007 do 1.1.2007 dle platných podmínek za 1.000,-- Kč 
 2. Žádost vyúčtování činnosti MAS Šumperský venkov za uplynulé období
 3. Příprava řízení pro opravy místních komunikací obce, vyhotovení pasportu
 4. Navržený program setkání s důchodci pořádaných dne 23.11.2007 v KD Oskava
 5. Zaslání dotace z KÚOK Olomouc na přímé náklady pro ředitele  příspěvkové organizace za 2. pololetí 2007 ve výši 15 tisíc Kč
 6. Finanční příspěvek n nákup hraček pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.000,-- Kč
 7. Hlavní inventarizační komisi dle přílohy                                                          
 8. Rozpočtové změny č. 1,2,3 a 4 – dle přílohy                        
 9. Žádost č.j. 971/07 o finanční příspěvek v roce 2008 pro Český rybářský svaz 
 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 801/6 o výměře 109 m2 – p. Žídek Zdeněk
 11. Záměr prodeje pozemku p.č. 807/3  v k.ú. Oskava  – žadatel p. Šenk    
 12. Záměr prodeje pozemku p.č. 252, p.č. 253 o výměrách 183 m2 v k.ú. Bedřichov  - žadatel p. Dobiáš                                               
 13. Záměr pronájmu pozemku p.č. 428/8 v k.ú. Oskava  
 14. Záměr p.č. 801/4 o výměře 26 m2 – žadatelka p. Kubíčková (studna) 
 15. Žádost p. Žampacha o pronájem části p.č. 428/2 v k.ú. Oskava  (pětimetrový pás)
 16. Žádost p. Lysáka o pronájem části p.č. 428/2 v k.ú. Oskava (zbývající část)

 

Rada neschvaluje:

 1. Žádost o finanční příspěvek pro Armádu spásy
 2. Žádost č.j. 911/07 o pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku za účelem bydlení

 

Rada obce nedoporučuje ZO schválit:

 1. Žádost p. Žampacha o prodej pozemku p.č. 428/8 v k.ú. Oskava

 

 

 

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

1.      Prodej části pozemku dle GP p.č. 376/2 v k.ú. Bedřichov p. Paprskářovi za cenu 10,-- Kč/m2, GP hradí po dohodě obec, bude vyčleněna příjezdová cesta k domu p.Krahulce

2.      Prodej pozemku p.č. 807/3 v k.ú. Oskava – žadatel p. Šenk

3.      Prodej pozemku p.č. 801/6 v k.ú. Oskava – žadatel p. Žídek

4.      Prodej pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Oskava za podanou cenovou nabídku 10,-- Kč/m2 , žadatel p. Beneš

5.      Prodej  pozemku p.č. 252, 253 o výměrách 183 m2 v k.ú. Bedřichov - žadatel p. Dobiáš                                               

6.      Dle výsledku místního šetření záměr prodeje pozemku p.č. st. 42 a 874 , obě v k.ú. Oskava, žadatelka p. Kubíčková

7.      Návrh smlouvy na stočné ve výši 10,20 Kč mezi Obcí Oskava a CNM textil a.s.

 

 

Rada obce pověřuje:

Ø      p. starostu a Lysáka k místnímu šetření  ve věci prodeje pozemku p.č. 42 a 874 v k.ú. Oskava, žadatelka p. Kubíčková

Ø      p. starostu k místnímu šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 81 v k.ú. Mostkov, žadatelé Kateřina a Josef Navrátilovi

 

 

 

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek               ………………………

 

 

Schválil:     Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.9 (1.11.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)