Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 8. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, na východě až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Anketa

1. května začala rybářská sezóna na obecním rybníku Oskava. Je pro Vás rybolov v Oskavě zajímavý?

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

11. 6. a 12. 6. 2020 bude mateřská škola z technických důvodů uzavřena.

 

 

Informace o prázdninovém provozu mateřské školy

MŠ bude v provozu během měsíce července a poté od 24. 8. 2020. Od 3. 8.  do 21. 8. bude MŠ uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

 

 

Informace o provozu mateřské školy od 1. 6. 2020

Rozhodnutím zřizovatele ZŠ a MŠ Oskava, p. o., vyplývajícího ze zájmu rodičů bude od pondělí 1. 6. 2020 zahájen provoz mateřské školy. Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je  odevzdání písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a podepsaného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz příloha, kde budou 2 podpisy – včetně odstavce „Osoby s rizikovými faktory“). Čestné prohlášení odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte do MŠ.

Bez těchto podepsaných dokumentů nebude dítěti účast v mateřské škole umožněna.

Školu nesmí navštívit dítě s příznaky virového onemocnění nebo dítě, které přišlo do styku s osobou léčící se na COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě (viz čestné prohlášení).

Dítě spadající do rizikové skupiny (viz odstavec „Osoby s rizikovými faktory“) může MŠ navštěvovat, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

Provoz mateřské školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

 1. Při cestě do školy a ze školy se vztahuje na děti a jejich doprovod povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky. Tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny osoby nacházející se před budovou školy.
 2. Před školou dodržovat odstupy minimálně 2 metry (neplatí pro doprovod dítěte).
 3. Rodiče se nesmí zdržovat v areálu zahrady MŠ a používat herní prvky.
 4. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 5. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy, dítě předává pedagogickému pracovníkovi u vstupu. Ve stejném režimu probíhá i vyzvedávání dítěte.
 6. Při předávání dítěte mu bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota.
 7. Po přezutí a převlečení si každé dítě pod pedagogickým dohledem důkladně umyje ruce teplou vodou a tekutým mýdlem.
 8. Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky, plyšáky ani jídlo.
 9. Ve třídách se větrá minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 10. Prostory školy budou důkladně dezinfikovány nejméně jednou denně.
 11. Dezinfekce povrchů nebo předmětů (místa dotyku rukou) bude prováděna několikrát denně.

Organizace vzdělávání:

 1. Pro děti v MŠ se neuplatňuje omezení 15 dětí na skupinu.
 2. Provoz školy bude časově rozvržen v závislosti na počtu přihlášených dětí.
 3. V případě nízkého počtu zájemců o odpolední pobyt dítěte v MŠ může být provoz omezen.
 4. Vzdělávací aktivity budou organizovány tak, aby větší než obvyklou část dne mohly děti trávit venku – pouze v areálu MŠ (zahrada). Je třeba děti vybavit přiměřeným oblečením a obuví vzhledem k počasí.

 Organizace stravování:

 1. Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu s důrazem na zvýšení hygienických pravidel.
 2. Před stravováním si každé dítě umyje teplou vodou a tekutým mýdlem ruce, pro osušení použije papírové ručníky.
 3. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si samy ani příbory.

Plánovaná preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům:

 1. Každé dítě si přinese vlastní podepsanou láhev na pití.
 2. Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či jiné osoby žijící ve společné domácnosti.

 

Žádáme rodiče o písemné vyjádření emailem na adrese ms.oskava110@seznam.cz, zda jejich dítě nastoupí/nenastoupí od 1. 6. 2020 do MŠ a v jakém rozsahu – dopoledne i odpoledne/pouze dopoledne. Potvrzení odešlete nejpozději do 18. 5. 2020.

Dle aktuálně platné legislativy zaniká s otevřením MŠ všem rodičům nárok na ošetřovné. Tento stav se může v průběhu měsíce května rozhodnutím vlády ČR změnit – stále je v jednání.

Příloha ke stažení:

Čestné prohlášení

 

 

Informace k zápisu do mateřské školy Šťastné děti — Stockový vektor

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy do MŠ včetně zápisů k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 probíhat v následujícím režimu:

 1. Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole. Vyplněné a podepsané přihlášky budou zákonnými zástupci dětí zasílány poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Oskava, p. o., Oskava 66, 788 01 Oskava) v rozmezí od 2. 5. do 16. 5. 2020. K přihláškám připojte prostou kopii rodného listu dítěte a doklad o řádném očkování dítěte (netýká se předškolních dětí).

V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vyplní:

 • čestné prohlášení o očkování
 • doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 1. Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
 3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání předá zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 4. Rozhodnutí o přijetí budou zaslána zákonným zástupcům doporučeně poštou.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ:

 • trvalý pobyt dítěte v Oskavě a spádových obcích
 • trvalý pobyt v jiné obci
 • věk dítěte 2 a více roků
 • doklad o řádném očkování dítěte (čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu) - netýká se dětí plnících povinnou předškolní docházku

 

 

Mgr. Jaromíra Lónová

       ředitelka školy

 

Žádost o přijetí do MŠ

Čestné prohlášení

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání

   

 

 Oznamujeme rodičům, že Mateřská škola Oskava bude s platností od 17. 3. 2020 až do odvolání z důvodu šíření koronaviru uzavřena.

 

 

 

 

 

 

 

                                   

          Zdravá 5             https://www.domestosproskoly.cz/build/assets/images/domestos-logo.37d95e9b.png                Česká obec sokolská                      
 
                                                                                                     

ddd

Ohlédnutí za I. pololetím šk. roku 2019/2020

 

Podzimní slavnost ve školce       

 

Ve středu 23. 10. 2019 jsme se ve školce sešli s rodiči a dětmi na malé „Podzimní slavnosti“. Na děti se přišla podívat i paní ředitelka a pan starosta.                                                            

                                   Děti pečlivě připravovaly pohoštění pro naše hostypodzimní slavnostiPodzimní slavnostipodzimní slavnosti

 

Po společném tvoření podzimních lucerniček děti zavítaly na návštěvu k babičce Podzimce. Společnou básničkou ji požádaly, aby dohlédla na zazimování přírody. Podzimka dětem slíbila, že se skřítky Podzimníčky uloží přírodu k zimnímu spánku, ale i děti jí musí ukázat co umí. Plněním úkolů si prověřily fyzičku, dobrou trefu a jak umí třídit odpad. A na závěr děti čekala sladká odměna od babičky Podzimky.

podzimní slavnosti

Poděkování všem, kteří přispěli malým pohoštěním na „Podzimní slavnosti“

 


 

Strašidelný den ve školce

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se to ve školce hemžilo nejrůznějšími strašidly. Děti ve strašidelných kostýmech zdolávaly různé soutěžní disciplíny a na závěr si uvařily kouzelný lektvar.

fotofoto

 

fotofoto


Divadlo v MŠ

 

fotofoto

 

foto

 

divadlo

divadlo